Skip to main

Privacyverklaring

Robert Bosch B.V.

Firma Robert Bosch B.V. (hierna ”Robert Bosch” of ”wij” genoemd) is verheugd dat u onze websites bezoekt en gebruik maakt van onze mobiele applicaties (samen ook "online-aanbiedingen" genoemd), en stelt uw interesse in ons bedrijf en onze producten zeer op prijs.

1 Robert Bosch B.V. respecteert uw privacy

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens is de bescherming van uw privacy uiterst belangrijk voor ons en wij besteden daar bijzondere aandacht aan. Wij verwerken de persoonsgegevens die wij bij uw bezoek aan onze websites hebben verzameld op vertrouwelijke wijze en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

2 Verwerkingsverantwoordelijke

Robert Bosch B.V. is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens; uitzonderingen staan vermeld in deze privacyverklaring. Dit zijn onze contactgegevens:

Robert Bosch B.V.
Ringwade 31A
3439 LM Nieuwegein
NEDERLAND
Mail: contact@nl.bosch.com
Téléphone : +31 33 247 9160

3 Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

3.1 Verwerkte categorieën van gegevens

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt als u onze website bezoekt:

 • Communicatiegegevens voor ontvangen nieuwsbrieven (bijv. bedrijfsnaam, aanspreking, voor- en familienaam, e-mail, SAP-nummer)
 • Gegevens voor aanvragen van dealer website (SAP-nummer, bedrijfsnaam, vestigingsplaats, contactpersoon, e-mailadres, domeinnaam website, openingstijden, opmerking openingstijden, occassions actief, occassions via Cartel, occassions iframe, widget klanttevredenheid, facebook url)
 • Contactgegevens interne medewerkers / partners (Contactpersoon; voor- en familienaam, zakelijk adres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, website).

3.2 Beginselen

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie met betrekking tot een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contract- en betalingsgegevens, hetgeen een uitdrukking is van iemands identiteit.

Wij verzamelen en gebruiken uw gegevens in overeenstemming met de grondbeginselen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bijvoorbeeld in het kader van een registratie op onze site wordt vooraf toestemming gevraagd.

3.3 Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden en volgens de volgende rechtsgrondslagen:

 • Beschikbaarstelling van dit online-aanbod (Rechtsgrond: Uitvoering van een contract.)
 • Om onderbrekingen / storingen op te sporen en om veiligheidsredenen. (Rechtsgrond: Nakoming van onze wettelijke verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming en een rechtmatig belang bij het verhelpen van onderbrekingen/storingen en de beveiliging van onze aanbiedingen)
 • Aanmaken van een dealerwebsite voor de klant;Bescherming en verdediging van onze rechten (Rechtsgrond: Rechtmatig belang onzerzijds voor de bescherming en verdediging van onze rechten).

4 Registratie

Wanneer u zich registreert op onze site, verzamelen wij de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de online aanbieding. Dit is een voorwaarde voor het afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Als deze voorwaarde ontbreekt, kunnen we deze samenwerking niet met u voortzetten.

5 Logbestanden

Telkens wanneer u internet gebruikt, verstuurt uw browser bepaalde informatie die wij opslaan in zogeheten logbestanden.

Wij slaan logbestanden kortstondig op om storingen op te sporen en om veiligheidsredenen (bijv. om aanvalspogingen te onderzoeken); daarna verwijderen wij deze informatie weer. Logbestanden die als bewijsmateriaal moeten worden bewaard, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident volledig is onderzocht en kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksautoriteiten.

Logbestanden worden ook gebruikt (zonder of zonder volledig IP-adres) voor analysedoeleinden.

In de logbestanden wordt de volgende informatie opgeslagen:

 • IP-adres (internetprotocol-adres) van het eindapparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de online-aanbiedingen;
 • Internetadres van de website van waaruit toegang is verkregen tot de online-aanbieding (zogeheten URL van herkomst of verwijzende URL);
 • Naam van de bestanden of informatie waartoe toegang is verkregen;
 • Datum en tijd en ook de duur van het ophalen van informatie;
 • Hoeveelheid doorgegeven gegevens;
 • Besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser, onder meer de geïnstalleerde add-ons (bijv. Flash Player);
 • http-statuscode (bijv. "Aanvraag succesvol" of "Aangevraagd bestand niet gevonden").

Log bestanden worden 30 dagen bewaard.

6 Kinderen

Dit online-aanbod is niet bedoeld voor kinderen onder 16 jaar.

7 Doorgifte van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken

Uw persoonsgegevens kunnen doorgestuurd worden naar andere verwerkingsverantwoordelijken als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, ingeval wij of de derde een gerechtvaardigd belang hebben bij de doorgifte, of wanneer u toestemming hebt gegeven. Dienstverleners kunnen ook andere bedrijven van de Bosch-groep zijn.

Wij hebben de dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en bewaken ze regelmatig, vooral wat betreft het zorgvuldig omgaan met en het beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners zijn verplicht tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke voorschriften.

Bovendien mogen gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken worden doorgegeven wanneer wij daartoe gedwongen zijn op grond van wettelijke voorschriften of afdwingbare bestuurlijke of gerechtelijke bevelen. Wanneer gegevens aan derden worden doorgegeven op grond van een gerechtvaardigd belang, wordt dit uitgelegd in deze privacyverklaring. Gegevens over de rechtsgrondslagen kunt u vinden in het hoofdstuk Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen.

7.1. Dienstverleners (algemeen)

Wij schakelen externe dienstverleners in voor taken als verkoop- en marketingdiensten, contractbeheer, betalingsafhandeling, programmering, gegevenshosting en hotline-diensten. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en bewaken ze regelmatig betreffende het zorgvuldig omgaan met en het beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners zijn verplicht tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke voorschriften. Dienstverleners kunnen ook andere bedrijven van de Bosch-groep zijn.

7.2 Doorgifte aan ontvangers buiten de EER

Wij kunnen ook persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers buiten de EER in zogeheten derde landen.

In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat de ontvanger voorafgaand aan de doorgifte ofwel een toereikend niveau van gegevensbescherming heeft ofwel dat u toestemming hebt gegeven voor de doorgifte.

U kunt bij ons een lijst van ontvangers uit derde landen en een exemplaar van de specifiek overeengekomen bepalingen die een toereikend niveau van gegevensbescherming waarborgen aanvragen. Gebruik hiervoor de informatie in het hoofdstuk Contact.

8 Opslagduur; bewaartermijnen

In beginsel bewaren wij uw gegevens zolang dat nodig is om onze online-aanbiedingen en de daarmee verbonden diensten te verrichten of zolang wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het bewaren van de gegevens.

In alle andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens, met uitzondering van gegevens die wij moeten opslaan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijv. vanwege bewaartermijnen voorgeschreven door fiscale en handelswetten voor bijv. contracten en facturen. Deze gegevens worden gearchiveerd zodra ze niet meer worden gebruikt.

9 Kansspelen of kortingsacties

Wanneer u deelneemt aan een van onze kansspelen of kortingsacties, gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over een gewonnen prijs en om reclame te maken voor onze producten voor zover dat is toegestaan door de wet of voor zover u hiervoor toestemming hebt verleend. Specifieke informatie over de kansspelen of kortingsacties kunt u vinden in de betreffende deelnemingsvoorwaarden.

10 Gebruik van cookies

In het kader van ons online aanbod kunnen cookies en tracking mechanismen worden gebruikt.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een online-aanbod op uw computer worden opgeslagen.

Tracking is mogelijk met behulp van verschillende technologieën. In het bijzonder verwerken we informatie met behulp van pixeltechnologie en/of logbestanden analyse.

10.1 Categorieën

We maken een onderscheid tussen cookies die verplicht vereist zijn voor de technische functies van de onlineservice en cookies en volgmechanismen die niet verplicht vereist zijn voor de technische functies van de onlineservice.

Het is over het algemeen mogelijk om de onlineservice te gebruiken zonder de cookies die dienen voor niet-technische doeleinden.

 • Cookies die noodzakelijk zijn voor de technische functies

Met deze cookies bedoelen we cookies zonder welke de technische voorziening van de onlineservice niet kan worden gegarandeerd. Inbegrepen de cookies die gegevens opslaan om ongehinderde weergave van video- of audiocontent te garanderen. Deze cookies worden verwijderd wanneer u de website verlaat.

 • Cookies en tracking mechanismen die niet technisch noodzakelijk zijn

We gebruiken deze cookies en volgmechanismen alleen met uw voorafgaande toestemming voor elk geval. We onderscheiden twee subcategorieën met betrekking tot deze cookies en volgmechanismen:

 • Comfort cookies

Deze cookies vergemakkelijken het gebruik van onze onlinedienst; uw taalinstellingen kunnen bijvoorbeeld bij deze cookies horen.

10.2 Marketing cookies en tracking mechanismen

 • AlgemeenDoor marketingcookies en tracking-mechanismen te gebruiken, kunnen wij en onze partners u oplossingen aanbieden op basis van uw interesses.
 • StatistiekenMet behulp van statistische hulpmiddelen meten we het aantal bekeken pagina's.
 • Conversie-tracking

Google Analytics

Leverancier: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street; Dublin 4; Ireland.

Functie: Analyse gebruikersgedrag (bekeken pagina's, aantal bezoekers en bezoeken, downloads), creëren van pseudonieme gebruikersprofielen op basis van informatie over verschillende apparaten van ingelogde Google-gebruikers (tracking via verschillende apparaten), verrijking van pseudonieme

gebruikersgegevens met doelgroepspecifieke informatie verstrekt door Google, retargeting, UX-testen, conversietracking en retargeting in combinatie met Google Ads.

Google Tag Manager

Leverancier: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street; Dublin 4; Ireland.

Functie: Beheer van websitetags via een gebruikersinterface, integratie van programmacodes op onze websites.

​Browser New Relic

Aanbieder: New Relic, Inc., 188 Spear Street #1200, San Francisco, CA 94105, VS

Functie: Om de gebruikerservaring te volgen en problemen of klachten van klanten op te lossen, is de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan de bovenstaande verwerkingsverantwoordelijke vereist.

10.3 Beheren van cookies en volgmechanismen

U kunt uw cookie-instellingen en volgmechanismen in de browser en / of in onze privacy instellingen beheren.Opmerking: de instellingen die u hebt gekozen, zijn alleen van toepassing op de betreffende browser.

 • Alle cookies uitschakelenU kunt te allen tijde alle cookies uitschakelen via de instellingen van uw browser. Dit kan er echter toe leiden dat bepaalde functies niet langer beschikbaar zijn.
 • Beheer van de cookie-instellingen en volgmechanismen die niet technisch noodzakelijk zijnWanneer u onze websites bezoekt, wordt u in een cookie pop-upvenster gevraagd of u de convenience cookies, marketing cookies of tracking cookies wilt toestaan of in uw instellingen wilt uitschakelen. In onze privacy instellingen kunt u de toestemming voor de toekomst intrekken of uw toestemming op een later tijdstip verlenen.

11 YouTube

Deze online-aanbiedingen gebruiken het videoplatform van YouTube dat wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). YouTube is een platform waarmee audio- en videobestanden kunnen worden afgespeeld. Wanneer u zo'n pagina van onze online-aanbiedingen opent die een ingesloten YouTube-speler bevat, wordt daardoor een verbinding tot stand gebracht met YouTube zodat het video- of audiobestand kan worden verstuurd en afgespeeld. Daarbij worden gegevens aan YouTube doorgegeven als een verwerker. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke gegevens door YouTube. Meer informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, over het verder verwerken en gebruiken van gegevens door YouTube en over uw rechten en uw instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden in de privacyverklaring van YouTube.

12 Nieuwsbrief met opt-in; Recht op herroeping

In het kader van onze online-aanbiedingen kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven. Wij gebruiken hiervoor de zogeheten dubbele opt-in-procedure, waarbij wij u pas een nieuwsbrief per e-mail, mobiele berichtendiensten (zoals bijv. WhatsApp), SMS of pushbericht zullen toesturen, wanneer u van tevoren uitdrukkelijk de activering van de nieuwsbriefdienst hebt bevestigd door het aanklikken van een link in een bericht. Mocht u op een later tijdstip besluiten dat u de nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, kunt u het abonnement op elk moment beëindigen door uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming voor e-mailnieuwsbrieven intrekken door op de link te klikken die in de betreffende nieuwsbriefpost wordt verzonden, of in de administratieve instellingen van het online aanbod. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactgegevens in de rubriek Contact.

13 Externe links

Onze website bevat links naar websites van derden - door aanbieders die niet met ons verbonden zijn. Nadat u op de link klikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld het IP-adres of de URL van de pagina die de link bevat) die eventueel bij het aanklikken van de link naar de derden worden verstuurd. Het gedrag van derden valt vanzelfsprekend buiten onze controle. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verwerken van dergelijke persoonsgegevens door derden. We nodigen u uit om de sites van derden te raadplegen voor meer informatie over hun privacy- en cookiebeleid.

14 Veiligheid

Wij treffen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend niveau van beveiliging te garanderen en uw door ons beheerde gegevens te beschermen in het bijzonder tegen de risico's van vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverlenende ondernemingen zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. Wij hebben de dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en bewaken ze regelmatig, vooral wat betreft het zorgvuldig omgaan met en het beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens.

15 Informatie die aan betrokkenen moet worden verstrekt overeenkomstig art. 13 AVG – Gezamenlijk verantwoordelijken voor de verwerking

Als verantwoordelijke voor de SingleKey ID (Bosch ID) is Bosch.IO GmbH, samen met derden die verantwoordelijk zijn voor de door u gebruikte toepassing(en), medeverantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. In overeenstemming met art. 26 van de AVG (gezamenlijk verantwoordelijken voor de verwerking) zijn wij schriftelijk overeengekomen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking uit te oefenen. In het bijzonder hebben wij de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de betrokken partijen vastgelegd en afgesproken. Voor gedetailleerde informatie over afzonderlijke verwerkingen verwijzen wij u naar de verklaring inzake gegevensbescherming van Bosch.IO GmbH en het informatieblad over gegevensverwerking dat beschikbaar is op Privacybeleid.

16 Rechten van de gebruiker

Op grond van de wetgeving aangaande de gegevensbescherming en met name de verordening (EU) 2016/679, AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die van toepassing is vanaf 25 mei 2018, hebt u de volgende rechten:

 • Recht op inzage en informatie:
  Het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die we over u bijhouden en om duidelijke, transparante en makkelijk te begrijpen informatie te ontvangen over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. (AVG Artikel 15).
 • Recht op rectificatie
  Het recht om ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens die we over u bijhouden, te corrigeren. (AVG Artikel 16).
 • Recht op gegevenswissing
  Het recht om ons te vragen om persoonsgegevens die we over u bijhouden, te wissen. Dit recht geldt slechts (bijvoorbeeld): indien we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze verzamelden; of indien u uw toestemming intrekt wanneer we uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming gebruiken; of indien u bezwaar maakt tegen de reden waarom we uw gegevens verwerken (conform uw recht op bezwaar zoals hieronder vermeld). (AVG Artikel 17).
 • Recht op beperking van de verwerking
  In bepaalde gevallen hebt u het recht om onze verwerking van de persoonsgegevens die we over u bijhouden, te beperken. Dit recht geldt slechts (bijvoorbeeld): indien u de juistheid betwist van de persoonsgegevens die we over u bijhouden; of indien u eigenlijk het recht hebt om van ons te eisen dat we de persoonsgegevens wissen, maar verkiest dat we de verwerking in plaats daarvan beperken; of indien wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u wil dat we de gegevens toch langer bijhouden voor de afhandeling van een rechtsvordering. (AVG Artikel 18).
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  In bepaalde gevallen hebt u het recht om persoonsgegevens, die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te ontvangen. Dit recht geldt slechts indien de verwerking op uw toestemming gebaseerd is of voor de nakoming van een overeenkomst vereist is, en de verwerking op geautomatiseerde wijze verloopt. Indien u hierom verzoekt, hebt u ook het recht om ons te vragen om deze persoonsgegevens door te sturen naar een andere organisatie, indien dit technisch haalbaar is. (AVG Artikel 20).
 • Recht van bezwaar
  Het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van de persoonsgegevens die we over u bijhouden, indien de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, tenzij we gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren om de verwerking van uw persoonsgegevens voort te zetten die zwaarder wegen dan uw rechten of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. (AVG Artikel 21).
 • Voorwaarden voor toestemming
  De betrokkene heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet (AVG Artikel 7). Het is echter waarschijnlijk dat u door deze intrekking de mogelijkheid verliest om onze site te doorzoeken, als deze is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker.
 • Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit:
  U hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw land:
  Autoriteit Persoonsgegevens
  Postbus 93374
  NL - 2509 AJ DEN HAAG
  Tel: (+31) - (0)70 - 888 85 00

17 Contact

Ingeval u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons vinden op het adres aangegeven in het hoofdstuk "Verwerkingsverantwoordelijke".

Om uw rechten uit te oefenen en om veiligheidsincidenten te signaleren gebruik volgende link:https://request.privacy-bosch.com/entity/RBNL/lang/nl-NL/.

In geval van inbreuk op de privacyverklaring kunt u gebruik maken van de volgende link: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection.

Voor suggesties en klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer:

(C/ISP) Data Protection Officer

Bosch-Group

P.O. Box 30 02 20

70442 Stuttgart

Duitsland

of per mail : DPO@bosch.com

18 Wijziging van de privacyverklaring Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring te wijzigen als dit vanwege de technologische ontwikkelingen noodzakelijk is. In dergelijke gevallen zullen wij onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Controleer daarom of u beschikt over de laatste versie van onze privacyverklaring, aangezien deze wijzigingen kan ondergaan.

Ingangsdatum 09 2021